Testi

Opus Tomaž Fidel

Začelo se je v četrtem letniku. Tomažu je bilo enostavno dovolj, zato se je odločil, da se bo, ko na testu ne bo vedel odgovora na vprašanje, potrudil in sebi (ter mogoče profesorju) polepšal dan. Ali pa vsaj tistih pet minut popravljanja testa. Sledijo primeri opisanega početja.


Glasba: Neznana tema testa

 • VPRAŠANJE: Antonio Vivaldi je ___ skladatelj.
  ODGOVOR: Antonio Vivaldi je bil skladatelj.

Zgodovina: Razsvetljenstvo

 • VPRAŠANJE: Razsvetljenstvo je kulturno in duhovno gibanje, ki se je v Evropi razvilo v 18. stoletju. Za kaj se je, kot svetovni nazor, zavzemalo razsvetljenstvo?
  ODGOVOR: Za javno razsvetljavo.
 • VPRAŠANJE: Kakšna so nova spoznanja, ki zamenjajo dotedanjo tradicijo?
  ODGOVOR: Opustijo sveče; uvedejo bakle.
 • VPRAŠANJE: Ali so se fiziokrati strinjali z zahtevo razsvetljencev, da se odpravijo fevdalne obveze?
  ODGOVOR: Zadeva je debatljiva. Vendar ne z mano, ker o njej nimam pojma.
 • VPRAŠANJE: Imenuj francoskega kralja, ki se je soočil z izzivi revolucije leta 1789 in ki mu nikakor ni uspelo rešiti državne krize.
  ODGOVOR: Ludvik. Vsi so bili Ludviki.
 • VPRAŠANJE: Katera njegova poteza označuje konec obstoječe oblike vladanja?
  ODGOVOR: Pri šahu: kmet C2-C4; angleška otvoritev.
 • VPRAŠANJE: [Pojasni pojem:] Marseljeza:
  ODGOVOR: Zmes jajca, olja in začimb; predhodnica majoneze.

Zgodovina: Humanizem, renesansa in velika odkritja

 • VPRAŠANJE: Navedi vsaj enega znanstvenika, ki je prevzel idejo Nikolaja Kopernika. Kakšna je bila njegova usoda.
  ODGOVOR: Zaradi tega, ker ni hotel preklicati svojih naukov in je bil… nevtraliziran, iz Kopernikove ideje pa je izpeljal hipotezo, da Zemlja potuje okoli Sonca po eliptični poti. Kako se je stric imenoval, mi je žal ušlo iz spomina.
  (Bovhin komentar: “:)”.)
 • VPRAŠANJE: Navedi in kratko opiši tri tehnološke dosežke oz. znanstvena spoznanja, ki so omogočili dolgo plovbo po svetovnih oceanih.
  ODGOVOR: Predvsem jim je pomagalo spoznanje, da je Zemlja okrogla. To dej-stvo je pripomoglo predvsem k morali posadke, ko je plula v odprto morje…
 • VPRAŠANJE: Da bi se evropske dežele izognile medsebojnim sporom, sta Portugalska in Španija l. 1494 v Tordesillasu sklenili pogodbo. Kdo je pomagal pri podpisu pogodbe?
  ODGOVOR: Papež, imenovan [vstavi ime][vstavi rimsko številko].
 • VPRAŠANJE: Kakšne posledice je imela pogodba za delitev kolonialnega ozemlja?
  ODGOVOR: Vsaka od držav je dobila “polovico” sveta. Meja je bila določena po [vstavi “našo” številko]. poldnevniku.
  (Bovha se je pri tem odgovoru odločil spustiti na Fidelov nivo. Nad polja z zavihanimi oklepaji je pripisal pravilne odgovore (Alex; VI; 46), ob robu strani na koncu naloge pa je zapisal “JAO, JAO”.)
 • VPRAŠANJE: Kratko pojasni, kakšne spremembe je zaradi velikih gospodarskih odkritij doživela Evropa na gospodarskem področju.
  ODGOVOR: Odkrili so nove trgovske poti. Napredovalo je ladjedelništvo. Bogataši so si še bolj napolnili žepe. Mesta so rasla. Geografsko znanje se je izpopolnilo.
  (Bovhin komentar: “BLA BLA BLA”.)
 • VPRAŠANJE: Pojasni sklepe, ki jih je sprejel državni zbor leta 1555 v Ausburgu?
  ODGOVOR: Vsak knez se je lahko svobodno odločil, kateri (demagoški?) opciji bo sledil, vsi njegovi podložniki pa so mu morali slediti. Lahko pa se seveda motim.
  (Bovhin komentar: “NITI NE…”)
 • VPRAŠANJE: Pojasni naštete pojme in imena: Predestinacija, Exurge Domine, Vasco da Gama, Praška defenestracija.
  ODGOVORI: Predestinacija = točka na poti, tik pred ciljem (Tomaž je, uvideven kot vedno, zadevo tudi skiciral):
  SLIKA
  Exurge Domine = popoln kolaps pravkar postavljenih domin
  Vasco da Gama = gospod, ki je prvi obplul Afriko in tako odkril novo pot do Indije. Imam prav? (Bovhin odgovor: “JA”.)
  Praška Defenestracija = neprostovoljni skok skozi praško okno
  (Štos: Tomaž je ta test pisal skoraj pozitivno!)