They made a mistake.
They said something senseless.
They stumbled over words.
They thought it went unnoticed.

They were wrong.

Dobrodošli na uradni strani Ledinskih Klasik. Stran je organizirana po kategorijah. Za boljše razumevanje kategorij vam bom, kjer je to potrebno, podal potreben kontekst:

  • Prva kategorija so Nadimki, začetnica Ledinskih Klasik. Te kategorije ne bom posebej opisoval, ker je precej enostavna za razumevanje.
  • Anekdote so zbirka izjav, ki ne sodijo v prejšnje kategorije, bodisi zaradi dolžine bodisi zaradi tega, ker bi bilo zaradi števila protagonistov za vsakega nepraktično ustvariti samostojno kategorijo.
  • Med Klasikami ne boste našli zgolj šal profesorjev in dijakov. Našli boste tudi izjave, ki morda same po sebi niso smešne, vendar pa so v širšem kontekstu prežete z ironijo (npr. največje število slovničnih napak pri Luštkovi, profesorici za slovenščino) ali pa nakazujejo na oziroma opisujejo posameznikov značaj (izjave Likarjeve).
  • Tudi Zgodbic ne bom posebej opisoval. Mislim da je jasno, za kaj gre.
  • Rubrike v Opusih služijo kot zbirka podobnih izjav oz. izjav s podobnim kontekstom ali pa zbirka izjav, ki v veliki meri zajemajo značaj obravnavane osebe.
  • V kategoriji Ostalo se nahajajo rubrike, ki so relevantne predvsem dijakom razreda H, avtorjev ali participantom v Ledinskih Klasikah. Kod taka je kategorija vseeno obvezno branje tudi nepoznavalcem.